Nazorg

Procedure Nazorg

Soms krijg je te maken met verbale of fysieke agressie. Of ben je getuige van een incident tussen cliënten, voel je je onveilig of heb je te maken met ziekte of overlijden van een cliënt. Hoe ga je na zo'n incident om met de emoties van jezelf, cliënten en collega's? Medewerkers kunnen met dit soort vragen en voor de hulp bij verwerking hiervan terecht bij het Nazorgteam van Triade.

De eerste opvang van je directe collega is van wezenlijk belang, hierbij de do's en dont's op een rijtje. https://intranet.triade-flevol...

Je neemt zelf contact op met de coördinator Nazorg (Noëlle Brands) om een Nazorg gesprek aan te vragen: 06 51699817, of je stuurt een mail naar nazorg@triade-flevoland.nl

Om je zo optimaal mogelijk te begeleiden kan je in je mail vermelden om welke “oorzaak” Nazorg het gaat: agressie, bejegening, seksuele intimidatie, overlijden. Je hoeft geen MIC/MIM melding toe te voegen, of een beschrijving te geven van je vraag (deze heb je wel ingevuld volgens de reguliere weg van de MIC/MIM ). Je hoeft geen toestemming aan je manager te vragen, maar het is wel gewenst dat je je manager in kennis stelt van je aanvraag Nazorg.

Van belang is om je telefoonnummer waarop je het best bereikbaar bent te vermelden in je mail zodat we je aanvraag snel kunnen oppakken.

Een medewerker van het team Nazorg zal onmiddellijk contact met je opnemen om een afspraak te maken voor het eerste Nazorg gesprek (duurt ongeveer 1 uur), afhankelijk van de impact zal er een tweede en/of derde gesprek volgen. Een nazorg gesprek is vertrouwelijk!

Do's en don'ts

Opvangtips na schokkende gebeurtenis.

Do's Wel doen:

 • zoek een plek waar collega zich veilig voelt en je ongestoord kunt praten
 • biedt praktische steun aan en vraag of je iets kunt doen
 • vraag de ander of hij wil vertellen wat er is gebeurd. respecteer een neen-antwoord
 • stel open vragen: 'wat is er gebeurd?' 'wat deed je?'
 • vat af en toe in je eigen woorden kort samen: 'als ik je goed begrijp dan... '
 • sta stiltes toe
 • zeg of laat merken dat je meeleeft: 'wat erg voor je....'
 • reageer op gevoelens, praat er niet overheen. 'Machteloos?'
 • informeer collega over verwerking (bijv. via uitreiken brochure 'de klap te boven')
 • kom er later nog eens af en toe op terug. Neem daartoe zelf het initiatief. 'Houdt het je nog bezig?'
 • of stuur een kaartje, een app-je of een mailtje

Don'ts Niet doen:

 • zelf teveel praten en over eigen ervaringen uitweiden. 'toen ik...'
 • goed bedoelde adviezen geven. 'als ik jou was....'
 • een mening of oordelen. 'dat had je beter niet kunnen doen'
 • aanmoedigen tot herstel
 • de woorden gebruiken: waarom, toch, maar, heb je niet.....
 • grapjes maken
 • cliches gebruiken. 'het hoort bij het vak'
 • gevoelens proberen te temperen of weg te nemen.
 • zoeken naar oplossingen
 • 'wroeten naar gevoelens'
 • de therapeut spelen
 • overbezorgd of geforceerd vrolijk reageren
 • bang zijn om de verkeerde dingen te zeggen.